Update Event@ Oxford

Our Achiever 2011- 2012Our Achiever 2012 - 2013AISSCE 2013 SCIENCE TOPPERSOur Achiever 2013 - 2014
School Toppers


Our Achiever 2014 - 2015IIT CBSE JEE (Advance) 2016
Toppers Commerce-XII - 2018

AISSCE Toppers (Science- XII) - 2018

Latest News

More News »AISSCE (ACCOUNTANCY - 055) PRACTICAL DATE
DATE:- 1/2/2019 to 2/2/2019
BATCH TIME:-
BATCH 01 - 8:30 am to 11:30 am 
BATCH 02 - 12:00 Noon to 3:00 pm


AISSCE (CHEMISTRY - 043) PRACTICAL DATE
DATE:- 11/02/2019 to 15/02/2019
BATCH TIME:-
BATCH 01 - 8:30 am to 11:30 am 
BATCH 02 - 12:00 Noon to 3:00 pm


AISSCE (PHE - 048) PRACTICAL DATE
DATE:- 11/02/2019 to 14/02/2019
BATCH TIME:-
BATCH 01 - 8:30 am to 11:30 am 
BATCH 02 - 12:00 Noon to 3:00 pm


AISSCE (BIOLOGY - 044) PRACTICAL DATE
DATE:- 31/1/2019 to 1/2/2019
BATCH TIME:-
BATCH 01 - 8:30 am to 11:30 am 
BATCH 02 - 12:00 Noon to 3:00 pm
First Three Topers of Science - 2017
10 CGPA Holder - 2018
Abhishek Kumar
97.8%
Kumar Kanishka
97.4%
Rohan Sinha
97.4%
Ujwal Kumar
97.4%
Prashant Kumar
97%
Krishnam Kumar
97%
Prashant Kumar
96.6%
Reena Kumari
96.4%
Ankita Kumari
96%
Ankit Raj Kushwaha
95.8%
Vivek Kumar
95.8%
Pragati Dubey
95.2%
Sangam Kumar Yadav
95.2%
Sagnik Chatterjee
95%
Rishu Singh
95%
Shailja Jaiswal
95%
Aditya Kumar
94.6%
Amrit Kr. Mahato
94.6%
Mayank Raj
94.4%
Harshit Raj
94.2%
Souradeep Kundu
94.4%
Tanya Rani
94%
Rudra Kumar
93.8
Vartika Khalkho
93.8
Yasir Mumtaz
93.8
Tushar Kumar
93.4%
Ashish Kumar Giri
93.4%
Suruchi Kumari
93.4%
Rahul Raj
93%
Neha Kumari
92.8%
Sabita Kumari
92.8%
Shivnath Munda
92.8%
Khushi Suman
92.6%
Prashant Ranjan
92.6%
Ankita Prasad
92.6%
Anurag Pratap
92.6%
Harsh Poddar
92.6%
Raju Kr. Mahto
92.4%
Neha Kumari
92.2%
Rahul Kumar
92%
Gaurav Kr. Sahu
91.8%
Kriti Raj
91.8%
Harikesh Harsh
91.6%
Adnan Abraham
91.6
Anish Kumar
91.4%
Yash Kumar
91.4%
Ankit Kr. Pathak
91.4%
Harish Chandra Mahto
91.2%
Fauzia Sultan
90.8%
Aatmdev Thakur
90.8%
Yashi Kumari
90.6%
Prem Kumar
90.4%
Ronita Halder
90.4%
Kashish Singh
90.4%
Abhishek Kumar
90.2%
Ashish Raj
90.2%
Aayush Sinha
90%
Abhinab Kr. Mahato
90%
Ishita Ray
89.8%
Akish Emmanuel Kujur
89.8%
Dyutimoy Singh Sardar
89.4%
Shafaque Anjum
89.4%
Shruti Priya
89.4%
Neha Kumari
89.4%
Anirudh Kanaparthy
89.2%
Yoga